Al eerder werden asielzoekers opgevangen op een boot in de haven.
Al eerder werden asielzoekers opgevangen op een boot in de haven. Foto: Bob Awick

Eerste asielzoekers op hotelschip verwacht in laatste week oktober

Algemeen

HUIZEN - De gemeente treft op dit moment voorbereidingen om asielzoekers op te vangen op de MS Fortuna. Dat meldt zij op haar website.

De boot wordt rond 15 oktober verwacht en als alles volgens planning verloopt worden de eerste vluchtelingen in de week van 24 oktober op de boot opgevangen.

Nijpend tekort
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een nijpend tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Daarom heeft het kabinet elke veiligheidsregio verzocht om tijdelijke noodopvang te realiseren voor 450 asielzoekers.

Het COA heeft de gemeente Huizen gevraagd tijdelijk ruimte te bieden voor de opvang van maximaal 200 asielzoekers in een hotelschip in de werkhaven voor de maximale duur van 6 maanden. Op de MS Fortuna zijn 190 plekken beschikbaar.

Voorbereidingen
Om de opvang voor te bereiden is een multidisciplinair team ingericht dat wekelijks overlegt. Het overleg vindt plaats tussen de gemeente Huizen, COA, Rode Kruis, Veiligheidsregio/Bevolkingszorg en andere samenwerkende partijen.

Als de boot rond half oktober aankomt, is er nog tijd nodig om de boot in te richten. Dan volgt ook een bijeenkomst waarvoor de verschillende betrokken partijen - waaronder maatschappelijke samenwerkingspartners en de klankbordgroep - kunnen kennismaken met de locatiemanager.

Kaders opgesteld
Vooruitlopend op de vraag van het COA heeft het college van burgemeester en wethouders (B en W) kaders opgesteld, die de basis vormen voor de afspraken tussen het COA, de Veiligheidsregio en de gemeente. Deze zijn op 25 augustus besproken en vastgesteld door de gemeenteraad.

De kaders voor tijdelijke opvang zijn ook met omwonenden en ondernemers besproken tijdens een inloopbijeenkomst op 26 juli.

Geïnformeerd
De omwonenden en ondernemers zijn door de gemeente per brief geïnformeerd over de komst van de vluchtelingen. Inwoners van Huizen worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de boot en de opvang van vluchtelingen via huizen.nl.

Het college van B en W maakt nu afspraken met de betrokken partijen die worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

Uit de krant