Een deel van bedrijventerrein 't Plaveen van boven gezien.
Een deel van bedrijventerrein 't Plaveen van boven gezien. Archieffoto: Bob Awick

Slechts lichte overtredingen bij integrale controle vier bedrijven ‘t Plaveen

Bedrijven

HUIZEN - Vier bedrijven op bedrijventerrein ‘t Plaveen zijn afgelopen dinsdag bezocht voor een controle op verzoek van de burgemeester.

Het was een controle op de naleving van wet- en regelgeving zoals neergelegd in bouwvoorschriften, hygiëneregels, arbeidswetgeving en algemene veiligheids- en openbare orde-regelgeving.

Veilig en eerlijk
“De gemeente Huizen hecht zeer aan veilig en eerlijk ondernemerschap. Dat betekent dat regels worden nageleefd, er een gelijk speelveld is voor bedrijven en dat criminaliteit geen ruimte krijgt”, laat de gemeente weten.

“Samen met toezichthouders van andere overheidsdiensten zien we daarop toe. Dat doen we met integrale controles. Deze controles zijn altijd onaangekondigd.”

Bestuurlijk Interventie Team
De controle is uitgevoerd door het Bestuurlijk Interventie Team (BIT), waarin de zes regiogemeenten hun krachten bundelen om lokaal effectiever te kunnen handhaven.

Aan de controle werd deelgenomen door de gemeente Huizen, de Omgevingsdienst Gooi & Vechtstreek (OFGV), Liander en politie.

Kleine overtredingen
De gemeente laat weten dat er slechts kleine overtredingen geconstateerd. In twee gevallen waren er onvolkomenheden op het gebied van brandveiligheid.

Ook bij de controles van Liander, UWV en Omgevingsdienst Gooi- en Vechtstreek ging het om kleine overtredingen.

Toelichten en herstellen
De betreffende ondernemers worden in de gelegenheid gesteld om deze onvolkomenheden toe te lichten en te herstellen.

Uit de krant