De regio zou nu eensgezind zijn voor een spoorlijn langs de A27.
De regio zou nu eensgezind zijn voor een spoorlijn langs de A27. (Foto: Bob Awick)

Regio wil treinverbinding Almere-Utrecht en verdiepte A1

  Buurt / wijk

HUIZEN - De Regio Gooi en Vechtstreek wil een treinverbinding tussen Utrecht-Huizen-Almere en ondertunneling van de A1.

Dit staat in een conceptreactie aan de provincie over de Ontwerp Omgevingsvisie NH2050. Deze conceptbrief ligt nu bij de diverse gemeenteraden om goed te keuren.

Tunnel
Hierin staat: "Indien weguitbreiding op termijn noodzakelijk is, dient dit goed te worden ingepast. Voor de A1 betekent dit een verdiepte ligging en/of tunnel. Wij zien dit graag in de visie benoemd."

Ook staat er: "In de tekening zijn verbindingen getoond, ook nieuwe verbindingen die ontbreken. Hier verdient de spoorverbinding tussen Utrecht en Almere langs de A27 via Hilversum en Huizen een plek op de kaart. Huizen is een van de grootste gemeenten in Nederland zonder treinstation."

Verheugd
Ellen Mendelts van het burgerinitiatief voor een spoorplatform langs de A27 is verheugd over het standpunt van de regio: "Waar het er eerst op leek dat de regio over dit onderwerp verdeeld was, blijkt er nu kennelijk consencus."

Meer berichten