De toekomstige bewoners van het complex Huizer-maatjes tijdens een uitje vorig jaar.
De toekomstige bewoners van het complex Huizer-maatjes tijdens een uitje vorig jaar. (Foto: Huizer-maatjes)

Alleen raad moet nog instemmen met grondverkoop Huizer-maatjes

  Buurt / wijk

HUIZEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de verkoop van de grond tussen de Trekkerweg en Ploegweg voor de realisering van de woongroep Huizer-maatjes.

Als de gemeenteraad op 21 maart ook groen licht geeft, zal de grond worden overgedragen aan De Alliantie Ontwikkeling. Daarna zullen de benodigde papieren worden ondertekend.

Dit zijn de koop- en realiseringsovereenkomst tussen de gemeente en De Alliantie Ontwikkeling en de intentieovereenkomst tussen De Alliantie en De Huizer-maatjes.

Huizer-maatjes
Het initiatief voor Woongroep Huizer-maatjes is genomen door ouders die voor hun kinderen met een verstandelijke beperking een woonvorm willen realiseren in Huizen. Het doel is het opzetten van een kleinschalige woonvorm met 24-uurs zorg voor 18 jongeren met een beperking.

Zorg en wonen zullen gescheiden zijn. De zorg wordt bekostigd vanuit de gezamenlijke PGB's (persoonlijk gebonden budgetten). Huur zal worden betaald vanuit de Wajong-uitkering. Het plan voor de Huizer-maatjes voorziet in een wooncomplex voor 18 zorgunits, twee gezamenlijke ruimten en een fietsenberging.

Opbrengst grond
De bruto opbrengst van de grondverkoop, 1555 vierkante meter, bedraagt 349.838 euro. De gemeente zal ten behoeve van het project voor eigen rekening een ontsluitingsweg realiseren voor een bedrag van €70.000,-, exclusief btw. De netto grondopbrengst bedraagt €279.838,- en komt ten gunste van de reserve stedelijke vernieuwing.

Wethouder Roland Boom, van onder andere Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, ziet de woonvorm als een maatschappelijke verrijking, waar de gemeente graag aan meewerkt.

"Na de oplevering krijgen 18 jongeren een plek midden in de maatschappij. Een plek waar zorg en zelfstandigheid hand in hand gaan. Een mooi initiatief van een groep betrokken ouders waar ik veel bewondering voor heb." 

Meer berichten