De overlast in de buurt op drukke zomerse dagen.
De overlast in de buurt op drukke zomerse dagen. (Foto: Willem de Kan)

Omwonende klimt in de pen: 'Geen draagvlak voor speelbos'

  Buurt / wijk

HUIZEN - Omwonenden herkennen het beeld niet dat er draagvlak is voor het speelbos bij Sijsjesberg.

Willem de Kan klom in de pen en wil die onjuiste beeldvorming voor eens en altijd doorbreken.

Brief
Zijn brief is te lang om in zijn geheel te publiceren, maar dit is de strekking: "In 2019 was het draagvlak voor de locatie beslist nihil."

"Het college ontving een petitie tegen de locatie, wethouder Verbeek riep GNR op alsnog draagvlak te creëren. Omdat het ontbrak."

Draagvlak
"In 2018 was het stil rond de locatie. Draagvlak was niet aan de orde. In 2017 was dat wel het geval."

"Uit het door GNR en gemeente opgestelde verslagje van de informatieve bijeenkomst volgt dat er volop weerstand was tegen de locatie. Geen draagvlak dus."

Verkeersoverlast
"In 2015 spraken omwonenden met wethouder Pas. Onderwerp: verkeersoverlast ten gevolge van bezoekers van het zwembad. Op piekdagen toen tot 3.000 per dag."

"Pas erkende die overlast en zegde concrete maatregelen toe om de grote verkeersstroom enigszins in banen te leiden."

Onrust
"In 2016, voor besluitvorming omtrent speelbos en locatie, sprak de raad over onrust in onze wijk. Pas verklaarde die onrust."

"Volgens Pas zouden omwonenden denken dat er een ... attractiepark kwam. Pas had moeten zeggen dat omwonenden extra overlast niet zouden accepteren."

Veiligheid
"Het zwembad sluit bij 4000 bezoekers. De veiligheid komt dan in het gedrang. Nog meer druk ten gevolge van bijvoorbeeld een speelbosbezoek is onaanvaardbaar."

"Moet er eerst een ongeluk gebeuren voordat er nu eindelijk eens wordt geluisterd?"

Meer berichten