De stoplichten en de verkeersdrempel zijn weer verdwenen.
De stoplichten en de verkeersdrempel zijn weer verdwenen. Foto: Carin van den Berg

Oversteek Crailoseweg na vertrek school weer in oude staat hersteld

Buurt / wijk

HUIZEN - De oversteek van de Crailoseweg ter hoogte van de Museumlaan wordt door de provincie weer teruggebracht in de oude staat. De oversteek werd vorig jaar aangepast in verband met de tijdelijke komst van de Dr. Maria Montessorischool naar het gebouw van de oude Mytylschool.

Eis was om de kinderen veilig naar en van school te kunnen laten fietsen, daarom werden kort voor de start van het schooljaar op 26 augustus hiervoor maatregelen genomen op de N527, oftewel Crailoseweg. Op de weg gold namelijk toen een snelheid van 80 kilometer per uur.

Veiliger oversteken
Samen met de school, de politie en de gemeente is er toen gekeken naar een passende oplossing om de kinderen veiliger te laten oversteken. De bestaande kruising bij de Museumlaan werd zichtbaarder en veiliger gemaakt.

Ter plaatse werd de maximumsnelheid snelheid op de Crailoseweg verlaagd naar 50 km per uur. Daarnaast werden er voorzieningen getroffen om het verkeer af te remmen, zoals het plaatsen van verkeerslichten en een drempel.

Filmpjes
Leerlingen kregen ook nog een speciale instructie over hoe zij het beste naar hun tijdelijke school zouden kunnen fietsen. Leerkrachten maakten daarvoor zelf filmpjes. Maatregelen die allemaal goed hebben geholpen het afgelopen schooljaar.

Nu de school voor komend schooljaar weer terug verhuisd naar de eigen school, waar een stuk werd aangebouwd en een deel vernieuwd, zijn de verkeersmaatregelen niet langer meer nodig.

Oude staat
Afgelopen dagen werd daarom gewerkt om de oversteek weer terug te brengen in de oude staat. De verkeerslichten om veilig over te kunnen steken verdwenen en ook de verkeersdrempel werd weggehaald. Vervolgens werd de asfaltlaag weggefreesd.

Tegelijkertijd werden reparatiewerkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd, omdat de weg toch afgesloten moest worden. Deze wegafsluiting was steeds vanaf 20.00 uur ‘s avonds tot 5.00 uur ‘s morgens vanaf dinsdagavond. Vandaag worden de werkzaamheden als alles goed verloopt afgerond.


In augustus 2019 werden drempels en stoplichten aangelegd om de leerlingen veilig te kunnen laten oversteken. (Foto: Bob Awick)

Uit de krant