<p>Ook de Meentamorfose in Huizen is voor een aantal activiteiten gewoon open.</p>

Ook de Meentamorfose in Huizen is voor een aantal activiteiten gewoon open.

(Foto: Carin van den Berg)

Wijkcentra zoveel als mogelijk open en Versa Welzijn bereikbaar

  Buurt / wijk

REGIO - Versa Welzijn laat zich niet stoppen door corona. Dat laat de organisatie weten. Mensen kunnen ook nu nog terecht bij de sociaal werkers en de wijkcentra Meentamorfose, ‘t Vûronger, Holleblok en de Draaikom zijn zoveel als mogelijk open.

De meeste diensten zoals maatschappelijk werk, de sociaal-juridische dienstverlening en wonen/welzijn/mantelzorg-ondersteuning zijn op afspraak bereikbaar. Ook de activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen meestal doorgaan, soms met kleine aanpassingen.

Sociaal werkers
“Sociaal werk is een vitaal beroep. Juist in lastige, soms ronduit moeilijke, tijden staan sociaal werkers klaar om mensen te woord te staan, te helpen en eenzaamheid te voorkomen”, laat Versa Welzijn weten.

“In de eerste lockdown is gebleken dat het ook met de RIVM-richtlijnen, en heel veel betrokken vrijwilligers, prima mogelijk is om het contact te onderhouden. Wat vaker nu via de telefoon, en face-to-face als het moet. En natuurlijk altijd veilig en verantwoord, volgens de geadviseerde richtlijnen.”

Soms stoppen
“Soms zien we dat het niet meer veilig is. Niet voor de deelnemers, niet meer voor onze vrijwilligers of medewerkers. Dan moeten we besluiten om activiteiten te stoppen. Heel spijtig, maar soms laat de ruimte het door beperkingen niet toe om een activiteit door te laten gaan.”

“In elke situatie maken we steeds opnieuw die afweging. Gelukkig zien we dat er nog veel wel kan, en kan een aantal activiteiten dan toch doorgaan. Zie voor meer actuele informatie onze website: https://www.versawelzijn.nl/corona/

Vrijwilligerscentrale
Ook de Versa Vrijwilligerscentrale is goed bereikbaar. Via www.versavrijwilligerscentrale.nl/contact zijn de contactgegevens van de vestiging in de buurt te vinden.

“Voor de diverse hulpvragen zijn Versa-medewerkers dus goed bereikbaar. Hulp bij het invullen van een lastig formulier, een klusje door een vrijwilliger, een luisterend oor voor de mantelzorger, of spanningen in de thuissituatie. Enkele voorbeelden waarbij gebeld kan worden met Versa Welzijn.”

Balie
“Ook vragen, ideeën en suggesties ontvangen we graag. De balie is dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, met uitzondering van vrijdag tussen 13.00 en 13.30 uur, op telefoonnummer 035 623 11 00 en via info@versawelzijn.nl.”

Over het omgaan met gevoelens en zorgen rondom het coronavirus kunnen mensen ook informatie vinden op: www.aandachtvoorelkaar.nl en www.steunpuntcoronazorgen.nl.

Meer berichten