De eigenaar van het terrein van Visio wil de locatie herontwikkelen naar woningbouw.
De eigenaar van het terrein van Visio wil de locatie herontwikkelen naar woningbouw. Foto: Bob Awick

Voortgang mogelijke kansrijke woningbouwlocaties

za 4 dec 2021, 10:27 Buurt / wijk

HUIZEN - Wethouder Bert Rebel informeerde de commissie Fysiek Domein op 19 november in een memo over de status van mogelijke kansrijke woningbouwlocaties.

De lijst met mogelijke woningbouwlocaties is in de vergadering van 30 september 2019 vastgesteld. Deze bevat 27 locaties die kunnen voorzien in (sociale) woningbouw.

Voortgang
In dezelfde vergadering is toegezegd dat wethouder Bert Rebel de commissie jaarlijks informeert over de status - voortgang, fasering en dergelijke - van de locaties op de lijst.

In de startblokken staan de volgende locaties:

2. In het bestemmingsplan van Huizermaatweg 2 is vastgelegd dat hier maximaal 72 woningen mogen worden gerealiseerd, waarvan 75% in de sociale sector. Deze locatie kan volgens afspraken met de Alliantie pas in 2026 worden ontwikkeld, maar volgens wethouder Rebel kan de planvorming al eerder worden gestart.

9. De commissie Fysiek Domein heeft op 28 oktober 2021 besloten om de maatschappelijke bestemming van Trompstraat 1 te beëindigen en de locatie geschikt te maken voor woningbouw. Hiervoor zal een participatietraject worden opgestart. 

(Tekst gaat verder onder de foto)


Trompstraat 1. Foto: Bob Awick

10. Het plan voor Jan van Galenstraat 35 is om daar sociale huurwoningen te realiseren. De appartementen zullen worden ingezet op senioren, waarover onder andere wethouder Rebel in overleg is met de Alliantie. Vrijwel alle voormalige gebruikers van de locatie hebben inmiddels een andere plek gevonden en met de omwonenden zal een participatietraject worden opgestart.

16. De eigenaar van het terrein van Visio (Amersfoortsestraatweg 180) wil de locatie herontwikkelen naar woningbouw. De initiatiefnemer heeft de buurt bij de herontwikkeling betrokken en heeft een vooroverlegplan ingediend. Het college gaat hierover binnenkort een besluit nemen, meldt wethouder Rebel. 

Voorbij de startblokken zijn de volgende projecten:

1. Op Bestevaer 5 zal in het eerste kwartaal van 2022 de bouw van 53 huurappartementen starten. De 53 appartementen zullen bestaan uit 24 jongerenwoningen en 29 woningen, bestemd voor de vrije sector. 

4. & 5. In de Oude Haven zijn inmiddels 18 woningen nagenoeg afgerond. Voor de laatste vijf woningen is vergunning verleend en de gesprekken over de ontwikkeling van de derde fase van het gebied zijn weer opgepakt. Dit met als doel om het definitief gegunde plan te realiseren. 

Geschrapt
Wethouder Bert Rebel deelt daarnaast mede dat zes locaties van de lijst af kunnen. Het gaat om de locatie Ploegweg/Trekkerweg, ‘t Visnet, Veldweg 14, Naarderstraat 66, Koningin Wilhelminastraat 8 en Ceintuurbaan 2b. De redenen variëren van ‘inmiddels omgezet naar één woning’ tot ‘een invulling met woningbouw lijkt op korte termijn niet in beeld’. 

(Tekst gaat verder onder de foto)


‘t Visnet is in erfpacht gegund aan Begrafenisonderneming Rebel. Foto: Bob Awick

De woningbouwlocaties die officieel nog niet geschrapt zijn, maar waar tot nu toe weinig over te zeggen valt, zijn onder andere de Trappenberg, Vista, het politiebureau, de brandweerlocatie, de Rehobothschool, Sport City en het Blokkerpand/postkantoor. 

Nieuw
De wethouder noemt echter ook een aantal mogelijk nieuwe woningbouwlocaties. Zo zijn er langs de Huizermaatweg diverse kantoorpanden al getransformeerd naar woningbouw. Daarnaast zijn er meer kantoorpanden die worden onderzocht op mogelijkheden voor transformatie, bijvoorbeeld het Lumengebouw aan de Havenstraat. Ook zijn er verkennende gesprekken tussen het kerkbestuur van de Vituskerk en gemeente over mogelijke woningbouw.

Uit de krant