Zo zou het nieuwe Coronel-gebouw naast De Krachtcentrale eruit moeten zien.
Zo zou het nieuwe Coronel-gebouw naast De Krachtcentrale eruit moeten zien. Foto: Van Egmond, architecten

Woningbouwplan op terrein Coronel speelt in op huidige woningnood

Buurt / wijk

HUIZEN - De huidige locatie van Coronel Kartracing aan de Havenstraat maakt, als het aan de eigenaren ligt, plaats voor woningbouw.

Opvallend aan dit plan is dat het is afgestemd op doelgroepen die op dit moment nauwelijks een passende woning in de gemeente kunnen vinden. 

Onder de doelgroep vallen starters op de woningmarkt, singles en senioren waarvan de kinderen uit huis zijn gegaan. Minimaal de helft van de woningen zal dan ook in het betaalbare segment (sociale- en middenhuur) vallen.

Druk
De kartbaan en bijbehorende activiteiten en horecavoorziening van Coronel moeten voor dit plan verplaatst worden. “Maar verplaatsing naar een alternatieve plek in de nabijheid van het havengebied levert in meerdere opzichten voordelen op”, meldt contactpersoon Theo Dohle.

“De druk van de bezoekers van de kartbaan komt namelijk niet meer op het havengebied van Huizen te liggen en komt er ruimte voor woningen.” Coronel is in gesprek met de eigenaar van het terrein. 

De nieuwe situatie biedt daarnaast de mogelijkheid om een fraaier en bij de omgeving passend woningbouwplan te realiseren, “in plaats van de huidige en in het havengebied detonerende industriële bebouwing.”

Participatie
Het plan is halverwege april ingediend bij de gemeente, met het verzoek aan het college van burgemeester en wethouders om op het plan te reageren. “De raadscommissie heeft positief gereageerd op de plannen”, aldus Dohle.

Zodra ook het college en raad hebben ingestemd met de uitgangspunten van het plan, volgt een participatietraject. 

“Betrokkenen kunnen dan hun mening geven over verschillende varianten van de stedenbouwkundige opzet, over de beeldkwaliteit, de invulling van de openbare ruimte en over voorzieningen.”

Uit de krant