Corporaties: meer sociale huur, graag

  Buurt / wijk

HUIZEN - Méér grond voor sociale huurwoningen moeten de regiogemeenten vrijmaken om de woningmarkt gezond te houden. Dat schrijven alle woningcorporaties in de regio in een gezamenlijke brief aan die gemeenten.

De corporaties Alliantie, Ymere, Dudok Wonen, Woningstichting Naarden en Het Gooi en Omstreken pleiten eendrachtig om meer sociale huurwoningen te gaan bouwen de komende jaren. Dit is volgens hen hét middel om de markt op gang te helpen en te houden in een tijd waarin veel mensen op zoek zijn naar een huis.

Woonvisie
Het pleidooi komt niet helemaal uit de lucht vallen. De regiogemeenten bespreken op dit moment de regionale woonvisie: een toekomstdocument waarin staat hoeveel huizen, voor welke prijs, in welke gemeente gebouwd gaan worden. 

De corporaties vinden echter dat in die visie te weinig ruimte is voor de bouw van sociale huurwoningen. Zij constateren een trend waarin huishoudens van een of twee personen steeds vaker voorkomen. Een gemiddeld huis moet kleiner worden en grotere huizen moeten opschuiven in de huurprijs. Zij zien dat nu onvoldoende terug. 

Onrealistisch
De manier waarop de regiogemeenten dit nu willen dichttimmeren in hun toekomstvisie is onrealistisch, zo constateren de corporaties. Er zal niet eenderde gebouwd moeten worden in het 'betaalbare segment', maar voor zeker 50 procent. Dat betaalbare segment zal dan voor het grootste deel moeten bestaan uit sociale huur.

Kortom: de corporaties vragen om meer grond om te bouwen. En ze willen daar best extra in investeren, zo schrijven ze verder. De regionale woonvisie wordt de komende weken in de gemeenteraden van de regio besproken. 

Meer berichten