Wel zegt de gemeente dat ze in 2021 een Antennebeleid gaat opstellen. ‘De invloed is echter beperkt, omdat het hier vooral gaat om de plaatsing van vergunningsplichtige antennes. Wel kunnen we op basis van antennebeleid een voorkeur uitspreken voor specifieke antennevrije zones. In het jaarlijkse plaatsingsgesprek met de mobiele operators kunnen gemeenten aangeven waar zij liever wel en niet (v...