Bij de graffitimuur is het in de zon best lekker. “We zijn nog bezig om te kijken of we die muur ergens anders een plekje kunnen geven”, legt hij uit. Daar komt straks een jongerenhangplek. “Ik heb pas nog met omwonenden daarover gesproken. Ze vrezen overlast maar willen ook graag weten waar nou precies wat komt.”

We wandelen door het park richting de Poolvos. Onderweg wijs hij op de natte plas met bomen. “Dit gaan we straks ophogen met grond die elders uit het park wordt weggehaald. Dan komen er dwarse slootjes in te liggen voor de afwatering.”