De honderd medewerkers van het bedrijf zijn er niet bij. Zij werken bijna allemaal thuis. Voor hen wordt het heuglijke moment vastgelegd op film, zodat zij het thuis later toch ook mee kunnen maken. “Vanmorgen hebben we met zijn allen online gezongen. Ik heb ze daar al verteld dat ze nog een verrassing krijgen. Een boompje, dat ze thuis kunnen planten”, vertelt CEO Henny Westland.

Het park is een gift van het Westland Familie Fonds dat bij het 70-jarig bestaan van het bedrijf werd opgericht. Voorzitter Marjolein Schuyt van het fonds, getrouwd met een Westland, overhandigde symbolisch het park. Ze hoopt dat de aanleg in het voorjaar kan beginnen. Daarvoor wordt eerst nog met omwonenden gepraat om te kijken wat zij graag willen.