Buren hebben de vergunning vandaag aangevochten tijdens een hoger beroep bij de Raad. Volgens hen laat het geldende bestemmingsplan geen kinderopvang toe.

De Raad gaat de planregels nu nauwkeurig bestuderen en een oordeel geven, tenzij de strijdende partijen er onderling nog uitkomen. Ze zeggen alle hoop te hebben dat dit gaat gebeuren. Een aanvraag over een aan te brengen schutting ligt intussen klaar. Maar andere buren moeten daar ook nog mee instemmen.