Een agent die niet meteen een bon uitschrijft maar in gesprek gaat. Dat klinkt misschien een beetje als een softie. “Zo worden we als wijkagenten ook weleens omschreven, maar soms werkt dat praatje beter dan met een opgeheven vingertje eropaf. Mensen helpen, ook al gaat het om kleine dingen. Voor 75 procent bestaat ons werk uit verhalen aanhoren. Mensen willen gehoord worden, serieus genomen wo...