De herinrichting van het plein vindt plaats in het kader van de Operatie Steenbreek, waarmee de gemeente Huizen groener wil maken. Eerder werd ook al het plein aan het Droogdok aangepakt en vergroend. Dat is nu een groene oase in de wijk geworden.

Uitgangspunt voor het ontwerp zijn:
*hergebruik van materialen waar mogelijk
*vergroenen
*zo weinig mogelijk verharding
*de aanwezige rij (moerbij)bomen wordt behouden, net als de lindehaag
*veel planten