Dat bleek donderdagavond in een lange, technische en bij tijd en wijle warrige commissievergadering. Dat lag overigens niet geheel aan de politici zelf, maar dat kwam mede door de nieuwe vergadermethode van eerst een beeldvormende sessie en verderop in de tijd dan het oordeelvormende gedeelte. In die laatste vergaderstint bleek bijvoorbeeld dat de D66-bestuurder geen inhoudelijke bijdrage meer ...