“Op deze manier kunnen we de leescultuur bevorderen bij onze kinderen”, vertelt directeur Else Linde vol enthousiasme. “We hebben een schoolbibliotheek en beginnen elke ochtend met 20 minuten lezen in de groepen 3 tot en met 8. Door de coronamaatregelen kon dat helaas niet meer omdat de bibliotheek beheerd wordt door ouders en die mogen de school niet in. In de klassen staan nu boeken, maar de ...