Zij werkt al sinds 2009 als huishoudelijke hulp en maakte in 2015 ook al een bezuiniging mee. “Toen vonden er de zogeheten keukentafelgesprekken plaats. Dat kan nu niet, dus nu wordt er telefonisch gekeken wat er nodig is.” Ze legt uit dat de gemeente Huizen met ingang van 1 januari het zogeheten KPMG-normenkader hanteert om de hoeveelheid hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) va...