Wethouder Maarten Hoelscher zat bij dat gesprek dat op 21 april werd gehouden en koppelde vorige week de resultaten terug aan de gemeenteraad. Daaruit blijkt dat het vaststellen mensenwerk blijft en dat er dus fouten gemaakt kunnen worden. ‘Het is aan ons allemaal om alert te zijn en signalen op te pakken, die erop wijzen dat de afgegeven indicatie niet passend is voor de situatie van de inwone...