Om dat te bereiken zijn in het lokaal sportakkoord afspraken gemaakt die voor iedereen die bij sport betrokken is van belang zijn. Daarvoor zijn álle sport- en beweegaanbieders die zich de gezondheid van de samenleving aantrekken even belangrijk en hebben zij dus allemaal mee mogen beslissen over het lokale sportakkoord. Verenigingen, commerciële sportaanbieders en die uit de zorg.

Namens Team Sportservice tekende Sandra Wijhe het akkoord. Zij houdt zich bezig met inclusieve sport. Het streven is dat iedereen in Huizen een leven lang plezier beleeft aan sporten en bewegen. “Sporten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Team Sportservice zet zich in voor mensen met een beperking, maar dit punt uit het sportakkoord is veel breder.”

Bekendheid

“Wij zullen ons in eerste instantie richten op bekendheid van het aanbod en regelingen.” Daarnaast wordt ingezet op samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, zodat het aanbod goed op elkaar aansluit en straks niemand meer buiten de boot kan vallen.

Nynke Tempelaar van Sportplatform Huizen pakt het onderdeel vaardig in bewegen op. Het streven is om meer kinderen te laten voldoen aan de beweegrichtlijn en de motorische vaardigheden toe te laten nemen. Zelf is Nynke Tempelaar kinderfysiotherapeut en daardoor de aangewezen persoon voor dit onderdeel.

“We zien vaak dat kinderen een sport gaan doen die hun ouders of broertjes en zusjes doen. Niet elke sport is geschikt voor iedereen. Als een kind zich niet thuis voelt bij een sport, omdat het niet goed lukt, dan stoppen ze vaak voor altijd. Dat willen we voorkomen.”

‘Kinderen worden hierdoor beter in sporten en blijven dan ook langer sporten’

“Door bijvoorbeeld bij sportaanbieders een deel van de les in te richten met algemene vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld behendigheid en evenwicht. Dit kan in de vorm van spelletjes. Ook scholen willen we betrekken door in de gymles van groep 3 hier aandacht aan te laten schenken. Kinderen worden hierdoor beter in sporten en blijven dan ook langer sporten.”

Het onderdeel de vitale beweegaanbieder wordt behartigd door Jolanda Westrum van Vrijwilligerscentrale Huizen. Het doel is dat alle aanbieders van sport- en bewegen toekomstbestendig zijn. Ondersteuning op het gebeid van beleid en protocollen is een van de zaken die hier een rol in spelen. Daarnaast spelen vrijwilligers een grote rol.

“Wij weten natuurlijk alles op het gebied van vrijwilligers. Veel verenigingen maken zich nu zorgen over hoe zij vrijwilligers kunnen vasthouden in deze tijd en in de toekomst. Komen ze nog wel terug als de coronacrisis voorbij is? Op 3 mei zitten we om tafel om met de vertegenwoordigers van de sportverenigingen verder invulling aan te geven.”

Positieve sportcultuur 

Anita Campbell van Sportplatform Huizen neemt het punt positieve sportcultuur voor haar rekening. Het streven is om overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos te kunnen sporten. Binnen het sportplatform is zij ook al bezig met het project Jeugd Veilig Actief dat veel raakvlakken heeft met dit onderdeel van het sportakkoord. Daarnaast is zij ook algemeen vertrouwenscontactpersoon. “Iedereen moet veilig kunnen sporten binnen een vereniging, bovendien moet iedereen welkom zijn. Afkomst en seksuele geaardheid mag daarbij geen rol spelen.”

Het laatste onderdeel duurzame sportinfrastructuur wordt door de gemeente opgepakt. Chantal Heinen is hiervoor het aanspreekpunt. Doel is dat Huizen beschikt over een goede, functionele en duurzame sportinfrastructuur. Naast sportfaciliteiten voor binnen- en buitensport kun je daarbij ook denken aan bijvoorbeeld de trimbaan op de Wolfskamer. “Ook willen we het gebruik van de sportaccommodaties optimaliseren, zodat er minder leegstand is. Denk bijvoorbeeld aan kinderopvang overdag.”

Website

Daarnaast heeft de gemeente de website sportiefhuizen.nl nu geïntegreerd in de gemeentelijke website onder huizen.nl/sport. “Hier willen we alle sportaanbieders in beeld brengen en het aanbod zichtbaar maken. Zo ziet iedereen wat we op het gebied van sport in Huizen hebben.”

Het Sportakkoord in Huizen levert een uitvoeringsbudget op van €30.000 per jaar tot en met 2022. Dit uitvoeringsbudget kan ingezet worden voor doeleinden die gemeenschappelijk worden gedragen. Sport- een beweegaanbieders kunnen hier ook aanspraak op maken en activiteiten organiseren die bij de ambities van het sportakkoord passen.

Krachten bundelen

De ondertekenaars gaan zich in de eerste instantie vooral richten op communicatie en samenwerken. Ze willen de krachten van diverse sport- een beweegaanbieders bundelen. Daarnaast willen ze een beweegmakelaar of beweegcoach inschakelen voor een match tussen de individuele vraag en het beweegaanbod. Bij nieuwe initiatieven wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van expertise binnen het dorp.

Ook komt er een digitaal platform waar elke beweegaanbieder zich voor kan aanmelden. Het delen van accommodatie is op het genoemde platform mogelijk. Daarnaast is er een jaarlijks sportcongres/sportcafé om de onderlinge band warm te houden.

‘Ik hoop dat heel Huizen hiervan de meerwaarde mag ervaren’

Wethouder Roland Boom: “Wij als gemeente maken het mogelijk dat we dit samen kunnen doen. Het sportakkoord is veelomvattend. Het gaat om de sport, vrijwilliger, de jeugd, ouderen, over iedereen. Met dit lokale sportakkoord leggen we vast wat we eigenlijk vanzelfsprekend vinden en bevestigen we dat we dit soort dingen belangrijk vinden. Ik hoop dat heel Huizen hiervan de meerwaarde mag ervaren.”De ondertekening van Sportakkoord Huizen door van links naar rechts: Nynke Tempelaar, Roland Boom, Anita Campbell, Jolanda Westrum en Sandra Wijhe. (Foto: Bob Awick)