Mensen betalen voor een ticket terwijl ze niet weten wat ze precies gaan zien en sterker: de dag van het festival is nog niet eens bekend. “En toch stond de telefoon roodgloeiend toen de kaartverkoop van start ging,” grijnst Dion van Lingen van The Business Factory.

Mensen zijn wel weer toe aan een feestje en Dion van Lingen, organisator en eigenaar van BURUAUA, wil dat met plezier op touw zetten. Maar op één voorwaarde: dat de anderhalvemeter-regeling is afgeschaft. Op gepaste afstand een feest vieren, past niet in zijn hoofd. “En omdat we geen idee hebben wanneer die maatregel wordt opgeheven, is de datum van het evenement nog niet bekend.”