De beide heren zijn het er over eens dat er wellicht beter gesproken kan worden van een workshop, waarbij de ins en outs van lokale politiek met de deelnemers worden besproken door vragen en antwoorden. “Inmiddels zijn er al 35 aanmeldingen”, meldt Jan Veenstra. “Daar zijn we blij mee en er kunnen nog meer mensen deelnemen. Desnoods geven we de cursus  twee keer.”

Voor Jan Veenstra is het de derde keer dat hij de cursus geeft. “Het is nu de eerste keer dat ik het samen doe met een burgemeester.” Burgemeester Niek Meijer heeft in het verleden ook al eens een dergelijke cursus gegeven. “Ik vindt het van belang dat we een open gesprek aangaan met mensen die in de politiek geïnteresseerd zijn. Hebben zij het juiste beeld ervan? Daarnaast kunnen we uitleggen ...