In 2020 kreeg ook slechts één vrouw een lintje, ten opzichte van zeven mannen. In 2019 was de verhouding nog het gunstigst: één vrouw en twee mannen werden dat jaar koninklijk onderscheiden in de gemeente Huizen.

“Het viel mij echt op afgelopen jaar”, zegt Karin Rienstra. “Terwijl vrouwen zo vaak en lang vrijwilliger zijn. Het is een landelijke tendens waarbij de verhouding in Huizen wel erg opvallend is. De verklaring die daar voor gegeven wordt, is dat vrouwen vaker vrijwilliger zijn in de zorg en het onderwijs en daar is nauwelijks aandacht voor de lintjes.”