In deze energiestrategie wordt juist specifiek gekozen voor alleen zonne-energie voor Huizen en niet voor windenergie. “Het is misschien een beetje buiten de orde van de vergadering, maar bent u op de hoogte van de plannen voor vier windmolens op de Gooimeerdijk van Almere. Het worden molens van 170 meter hoog met een rotor van 160 meter en daardoor een tip op 250 meter hoog. Een soort kleine E...