“De gemeenteraad heeft vorige week maandag ingestemd met de Regionale Energie Strategie, de zogeheten RES. Onze regio moet het hebben van zonne-energie, want voor windenergie is geen draagvlak. Grote bedrijfsdaken kunnen helpen om onze doelstelling te behalen om 90 procent van de energie via zonnepanelen op te wekken in 2030.”

Omdat het opwekken van energie nu eenmaal niet tot de corebusiness van de bedrijven behoort en de gemeente wel graag wil dat die zonnepanelen er komen, is besloten om te starten met project ‘Zonwinst’. “De naam is niet zomaar gekozen”, legt de wethouder uit. “Met de zon kunnen we winst halen als het gaat om onze energiedoelen en bedrijven halen er ook winst uit. Zeker als ze aanspraak maken op ...