Om het geld voor die nieuwbouw van de Draaikom te vinden zijn maar liefst zeven punten geformuleerd. “Als uw een steentje er uithaalt, dan moeten we weer helemaal opnieuw beginnen om te kijken hoe we jaarlijks het geld bijeen krijgen om deze nieuwbouw te kunnen veroorloven”, stelde de wethouder geïrriteerd na vele vragen van de commissieleden.

Om tot het voorstel te komen, heeft de gemeente onderzoek gedaan. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen, waaronder de welzijnsorganisaties die voor het grootste gedeelte gebruik maken van de buurthuizen. Vraag was waar hun behoefte ligt en hoe er efficiënter gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare ruimte in de wijkcentra verspreid over Huizen.