Fransien Jongmans en Thijn Westermann brachten met een wervingsactie via Geef.nl het geld bijeen om het bronzen beeld te realiseren. Het beeld komt op een passende plek, want Thijsse heeft in 1904 samen met de inmiddels bijna vergeten Eli Heimans gestreden voor het behoud van het Naardermeer.

Natuur als gebruiksvoorwerp

In de negentiende eeuw werd de natuur voornamelijk gezien als een gebruiksvoorwerp. Hout was de grondstof voor bijna alles, woeste gronden moesten worden ontgonnen en natuurgebieden moesten wijken voor stadsuitbreidingen, spoorlijnen en wegen. In 1900 was er daardoor in Nederland nauwelijks nog bos over. Vanuit deze manier van denken over de natuur is het beg...