Het langste werd wel gesproken over het punt ‘Uitgangspunten herschikking welzijnslocaties’. Die herschikking is nodig om nieuwboud van het buurthuis aan de Draaikom mogelijk te maken. Veel vragen waren er over de locatie Trompstraat 1, die als een van de uitgangspunten dan met ingang van 1 januari 2022 als welzijnslocatie zou vervallen.

Raadsleden kwamen met veel suggesties voor de woningbouw die hier wellicht gaat komen, omdat het op de lijst van mogelijke woningbouwlocaties staat. Het liefst woningvoorziening voor ouderen die past in de wijk en ook kwamen er veel verzoeken om de iep te behouden. Dingen die volgens wethouder Hoelscher nu niet ter zaken deden, omdat er nog geen plannen zijn om te gaan bouwen.