Die conclusie trekt de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM), afdeling ‘t Gooi, bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers van het tweede kwartaal 2021. “De woningkrapte wordt steeds groter. We vervallen in herhaling maar het aanbod aan woonhuizen is en blijft historisch laag. Er blijven nog steeds heel veel mensen op zoek naar een...

Eerst even de situatie in het hele land. Uit deze cijfers blijkt dat het woningaanbod in Nederland nog verder is gekrompen. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning steeg in het tweede kwartaal van 2021 naar 410.000 euro. Dit is een stijging ten opzichte van het tweede kwartaal 2020 van bijna 20 procent en daarmee de grootste stijging sinds 1995 toen de metingen zijn gestar...