Het onderzoek werd uitgevoerd door Ecorys. Een van de uitkomsten is dat in Nederland zo’n 5 miljoen mantelzorgers ongeveer 1,5 miljard uur besteden aan het verlenen van mantelzorg. Inclusief de kosten die mantelzorgers maken, vertegenwoordigt dit werk een waarde van zo’n 22 miljard euro. 

Nu is te zien wat per gemeente hun waarde is, maar ook hoeveel mantelzorgers iedere gemeente heeft, hoeveel uur zij besteden aan mantelzorg en welk geschat budget elke gemeente heeft voor de ondersteuning van mantelzorgers. Deze gegevens zijn te vinden op: www.mantelzorg.nl/waardevanmantelzorg.