De raad van de Huizer kerk was benaderd door een aantal van haar gemeenteleden met de vraag of er niet iets kon worden gedaan voor slachtoffers van de overstroming in Zuid-Limburg. 

Een van de raadsleden, Jan Willem den Boef, legde contact met de Evangelische Baptistengemeente Valkenburg. Voorzitter van de raad van Baptistengemeente Het Gooi, Ed Kloos, vertelt hierover: “Het leek ons een goed idee. Op initiatief van een gemeentelid is er contact gezocht met de kerk in Valkenburg waar heel veel apparatuur en spullen verloren zijn gegaan.”