“Omdat de eerste vergadering nogal heftig was en het punt over de opheffing toen niet in stemming werd gebracht, hebben we het nu anders aangepakt”, vertelt Frans van Rossen namens het bestuur van TijdvoorMeedoe. “Er waren toen teveel onduidelijkheden en er werden veel vragen gesteld. Vandaar dat we op 5 juli nogmaals een vergadering hebben gehouden.”

Leden kregen deze keer de mogelijkheid om vooraf schriftelijk vragen te stellen en deze werden voor de vergadering ook schriftelijk beantwoord. “Tijdens de vergadering kon alleen over die antwoorden nog vragen worden gesteld.” Op de strak geleide vergadering hebben uiteindelijk 3 mensen tegen opheffing gestemd, 7 mensen onthielden zich en 43 mensen waren voor.