Het geld voor het onderzoek, 14.860 euro, moet uit de egalisatiereserve komen die geoormerkt is voor de uitvoering van het collegeprogramma. Dit was namelijk niet in de begroting opgenomen, meldt het collegebesluit om OKRA in te schakelen. De raad zal hier pas na de zomervakantie over kunnen beslissen. Het college wacht het besluit echter niet af, want het wil in het najaar al de beschikking he...