In 2015 heeft de Delta een nieuwe weginrichting gekregen. In de bocht bij de school werd rood asfalt aangebracht, bedoeld als snelheidsremmende maatregel. Dit bleek onvoldoende te werken. Daarom is het gebied verder aangepast met onder andere markeringen op de weg, parkeervakken en een dertigkilometerzone.

In de loop van volgende week worden de grote zwerfkeien geplaatst die een buffer moeten vormen tussen weg en schoolplein en automobilisten aansporen rustig aan te doen. Dan worden ook de borden geplaatst die de dertigkilometerzone aangeven. In november wordt het groen geplaatst op en rondom het schoolplein. Alles bij elkaar moet dit de snelheid van passerend verkeer omlaag brengen.