Het Huizer Museum geeft zelf aan dat het huidige gebouw te klein is om haar ambities te realiseren. Al jaren moet het museum werken met te weinig ruimte voor zowel tentoonstellingen als organisatie. Ook is de locatie slecht vindbaar voor bezoekers en is er nagenoeg geen parkeerruimte in de buurt. Alles bij elkaar blijft het bezoekersaantal stokken op zo’n 6.000 per jaar, wat overigens “represen...