Zoals bekend komt er direct tegenover Tergooi, aan de andere kant van de snelweg, buurtschap Crailo: een wijk met een kleine 600 woningen, die bovendien autoluw is. Daarom gaven de gemeenteraden van Hilversum, Gooise Meren en Laren - alle drie de gemeenten zijn nauw bij deze plannen betrokken - eerder met een motie aan dat goed openbaar vervoer in dit gebied ‘extra belangrijk’ is: ‘Met extra aa...