Voorafgaand aan de beraadslagingen sprak Nienke de Wit namens het Huizer Museum in. “Centraal staat nog steeds de vraag: wat voor museum wil de gemeente? Een lokaal museum, een regionaal museum of een nationaal museum?” De keuze hiervoor kan echter pas gemaakt worden nadat de tweede fase van het onderzoek is afgerond.

En dat is precies de vraag die de gemeenteraad over twee weken voorligt. Wil de raad verder met het onderzoek, en zo ja, welke scenario’s wil hij dan uit laten werken? Een ronde langs de verschillende fracties leert dat het draagvlak voor verder onderzoek er wel is. Welke scenario’s daarbij moeten worden uitgewerkt, daar is nog discussie over.