Deze spullen kwamen snel weer terug, dus was de actie niet meer nodig en het was in coronatijd toch ook lastig om iets op te zetten. Wel was er nog steeds de wens om iets te doen met sport voor het goede doel en die wens gaat nu in vervulling.

“Het was de bedoeling om 24 uur op verschillende plaatsen in het dorp activiteiten te organiseren op sportgebied. We merken echter dat de animo daarvoor niet groot genoeg is. Wel willen we nog graag wat doen voor de Stichting Reout en zijn sommige onderdelen juist heel erg in trek. Vandaar dat we toch doorgaan met de actie”, legt Pauline Rebel van Rebelsport uit.