De gemeenteraad nam na de presentatie van het vorige plan in maart dit jaar daarom zelfs een motie aan die voorstelt om overeenkomstig het raadsbesluit van 13 februari 2020 de ambitie uit de Kustvisie om het Huizerhoofd te ontwikkelen tot een openbaar groen gebied, te handhaven en die bouw van vakantiewoningen niet mogelijk te maken.

Aangezien de SVE Group een eerste recht op koop heeft op de landtong werd in het voorstel ook meteen aan het college gevraagd om de raad een integraal gebiedsontwerp aan te bieden, waarin tevens wordt ingegaan op hoe dit gerealiseerd kan worden rekening houdend met de aanbiedingsplicht voor de bewuste landtong’.