Dit gebeurt met behulp van een gratis onlineprogramma. Kinderen krijgen een buddy toegewezen die ervaringsdeskundige is en met wie ze over alles kunnen praten. Op hun beurt worden de buddy’s weer ondersteund door professionals van Villa Pinedo.

Met financiële steun van de gemeente kunnen deze onlineprogramma’s worden aangeboden aan gescheiden ouders en kinderen. Ook helpt de gemeente het buddyprogramma onder de aandacht te brengen van deze groep kinderen.