Een voedselbos is een door mensen aangelegd bos met eetbare planten, bomen en struiken. “Mijn neef zei direct ‘leuk, dan gaan we weer als jagers en verzamelaars leven’,” lacht Margot Leeuwin.  Als de realisatie lukt, zal dit het eerste voedselbos in de regio zijn. “Maar het is nog wel even wachten totdat je de vruchten ervan kunt plukken,” tempert ze.

“Voordat zo’n bos maximaal produceert ben je tien tot vijftien jaar verder. Je doet het dus eigenlijk voor het nageslacht.” Vrijdag 8 oktober is er een inspiratieavond in Haven 5. De dames hopen daar mensen te enthousiasmeren om mee te doen aan het initiatief.