In de raadsvergadering van gisterenavond werden de vragen die Margot Leeuwin had gesteld namens de PvdA-fractie en de antwoorden hierop behandeld. De vragen gingen met name over de financiering van ondersteuning van deze groep. De gemeente zou 3 ton hebben gekregen voor mantelzorg. Het bleek echter niet om extra gelden te gaan. 

De 3 ton blijkt onderdeel van het bedrag te zijn dat vanuit het Rijk naar de gemeente kwam en bestemd was voor de WMO. Daar komt bij, dat algemene uitkeringen niet geoormerkt zijn. De gemeente kan naar eigen inzicht bepalen welke middelen voor welke beleidsterreinen beschikbaar komen.