Dit houdt in dat de scenario’s Huizer Museum 2.0, DNA Gooi en Klederdracht Revisited allemaal verder worden uitgediept. In fase 2 richt het onderzoek zich op uitwerking van deze drie scenario’s waarbij multifunctionaliteit, mogelijke eigendomsverhoudingen, de gevraagde investering en de manieren van exploiteren expliciet aan de orde komen.

Ook wordt de haalbaarheid onderzocht op basis van een locatie- en/of gebouwanalyse, uitvoering en financiën. In de eindrapportage wordt ook een doorkijk gemaakt naar de nodige uitvoeringsstappen.