“De directe aanleiding was het beschikbaar komen van de stenen van het tijdelijk holocaust monument ‘Levenslicht’ in het voormalig postkantoor aan de Kerkstraat. Amnesty International Huizen werd gevraagd of zij de stenen wilden hebben. Dat bleek het geval en de stenen werden tijdelijk opgeslagen in De Engel. Het zijn stenen met een verhaal. Die doe je niet zomaar weg.” 

Buurten met Buren, de Engel en de serviceclub van Rotary Gooimeer sloten zich aan bij Amnesty International Huizen. Rond de stenen kwamen tijdens een eerste vergadering van deze vier organisaties verhalen los van ver weg en dichtbij.