Niet dat dit betekent dat er al bezuinigingen kunnen worden teruggedraaid, maar er kan wel geld worden teruggestort in het zogeheten ‘schommelfonds’. In deze reserve wordt geld gestort dat straks eventueel weer kan worden gebruikt als er een tegenvaller is als het gaat om geld dat het Rijk jaarlijks aan de gemeente geeft om haar taken uit te voeren.

Doordat de gemeente nu meer krijgt, kan er in 2022 679.000 euro gestort worden. In 2023 en 2024 wordt respectievelijk 387.000 en 41.000 euro onttrokken om de begroting sluitend te maken en vanaf 2025 wordt er 81.000 euro gestort. Ook wordt er nog eens van 2021 tot en met 2025 7.242.000 euro overgeheveld van de egalisatiereserve naar de algemene reserve.