Een evangelist is iemand die door de kerk wordt benoemd om buiten de kerk met mensen een relatie op te bouwen en beschikbaar te zijn. Verkerk legt contact, dient en houdt zich bezig met zingeving. Hij praat met mensen over meer dan het weer. Het gaat over God, de dood en het leven.

“Het zijn net de even de wat diepere dingen van het leven waar ik met mensen over praat. Ook luisteren hoort bij mijn werk. Er zijn mensen die vergeving zoeken, verdriet willen delen of meer willen weten over het christelijk geloof. Daarom organiseert De Brug cursussen, verdiepingsavonden rond een thema, bijbelleesavonden waar geen studieboeken aan te pas komen en waar 23 mensen bij elkaar komen.”