De gemeenteraad stelde op 1 juli dit jaar al zeven uitgangspunten vast. Er waren echter ook nog veel vragen en onduidelijkheden en daarom wilde de raad aanvullende informatie hebben. Die aanvullende informatie was gisteren aan de orde en leverde veel duidelijkheid op.

Om de nieuwbouw van de Draaikom mogelijk te maken, moet er een herschikking plaatsvinden van alle welzijnslocaties in Huizen. “Als je er een steen uithaalt, dan valt het hele gebouw om”, herhaalde wethouder Maarten Hoelscher nog maar eens gisteren. Daarbij doelt hij erop dat alle zeven uitgangspunten niet los van elkaar kunnen worden gezien en de gemeenteraad met allemaal moet instemmen.