“Veel locaties die leeg staan zijn ook al aangewezen als woningbouwlocatie of het bestemmingsplan staat het niet toe”, verzucht eigenaar Crescentia Heuvingh. “Wie kan ons helpen?”

Bij het aangaan van de huur van het pand, in 2014, wist Bala al dat een verblijf op de Trompstraat eindig zou zijn. “In het huurcontract is toen vastgelegd dat de gemeente dit pand op termijn mogelijk weer nodig heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen of herontwikkeling”, legt een woordvoerder van de gemeente uit. “De gemeenteraad heeft in 2019 het besluit genomen om Trompstraat 1 op de lijs...