“Eigenlijk is deze uitslag niet verrassend. Die indruk hadden we al. Nu hebben we echter duidelijk in beeld wat de inwoners willen”, licht wethouder Bert Rebel toe. “Nu is het aan de marktcommissie en aan Winkeliersvereniging Hart van Huizen om met een gezamenlijk gedragen plan te komen en daarmee deze wens van de inwoners in te vullen.”

De marktcommissie en Hart van Huizen moeten nu uiterlijk 3 december met dit door hen gedragen plan komen, dat vervolgens op 6 december in een overleg met de gemeente wordt besproken. “We hebben de invulling verder open gelaten, al staat wat in het coalitieakkoord is opgenomen voorop.”